Rib eye steak

Rib eye steak

Slagers scharrel rib eye (250 gram)

€ 4,99